Links naar artikelen in de media

DE LERAAR ALS (ON)EIGENTIJDSE PROFESSIONAL

Reflecties over de “moderne professionaliteit” van leerkrachten.

De opdracht voor dit essay notitie werd door de Nederlandse Onderwijsraad geformuleerd vanuit een “behoefte aan een overzicht van en inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van professionaliteit en de aard van de professionaliteit van leraren in de huidige onderwijspraktijk (de zgn. moderne professionaliteit).” Daarbij ging het vooral om “de ‘binnenkant’ van de professionaliteit van leraren, namelijk de kwaliteit van hun dagelijks handelen in de onderwijspraktijk en hun (beroeps)houding.”

https://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/notitie-kelchtermans-ku-leuven-20120250_1029.pdf

De meetbaarheid van creativiteit: revolutie in het onderwijs is aanstaande (tubantia 3-4-2018)
Jeroen Lutters:

https://www.tubantia.nl/enschede/de-meetbaarheid-van-creativiteit-revolutie-in-het-onderwijs-is-aanstaande~a5371c85/

Elke student krijgt na opleiding te maken met ondernemerschap

Verslag | door Tim Cardol

24 april 2018 | De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is actief betrokken bij de Startup Delta Summit. “We willen onze studenten laten zien dat het ondernemerschap een reëel arbeidsmarktperspectief is,” zegt Geert-Jan Sweers van het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap.

https://www.scienceguide.nl/2018/04/elke-student-krijgt-na-opleiding-te-maken-met-ondernemerschap/

De rol van de docent is cruciaal bij studiesucces

Nieuws | door Frans van Heest

16 mei 2018 | Als de rol van de docent niet centraal staat bij maatregelen rondom studiesucces, dan is het gedoemd te mislukken. Dit stellen een reeks van onderzoekers in een bundel over studiesucces in het hoger onderwijs.

Aandacht voor ouderbetrokkenheid vaak oppervlakkig

Jeroen Onstenk neemt afscheid als lector pedagogisch didactisch handelen van Inholland.
“Had het vorige kabinet nog een idee over onderwijs dat moet leiden tot ‘competente rebellen’, in het huidige kabinet lijkt het te gaan om individualistische consumenten die vooral het Wilhelmus en hun maatschappelijke plichten kennen.” Lector Jeroen Onstenk neemt na veertien jaar afscheid van Inholland en blikt terug op de ontwikkelingen in het onderwijs.
https://www.scienceguide.nl/2018/06/aandacht-voor-ouderbetrokkenheid-vaak-oppervlakkig/

 

Bildung en de opleiding Saxion Creative Media & Game Technologies

3 juli 2018| Tetem

Op uitnodiging van Tetem Enschede heeft Ruben Sinkeldam een blog-bericht geschreven over Bildung en het hbo/CMGT.

http://www.tetem.nl/nieuws/bildung/

 

%d bloggers liken dit: