Analyse survey What makes a good study coach

Op basis van de evaluaties persoonlijke en professionele aspecten van een docent heb ik eind april een tweede survey uitgezet bij DBWC en SLB studenten. In deze survey heb ik de vragen van de eerste survey aangepast en gevraagd in hoeverre deze aspecten bijdragen aan hun leervermogenVan de SLB studenten is 47% gestart en heeftMeer lezen over “Analyse survey What makes a good study coach”

Survey personality 8 april 2019

In maart 2019 heb ik een online persoonlijkheidstest afgenomen ontwikkeld door het VIA Institute on Character. Deze vragen heb ik via een online survey aan mijn SLB studenten voorgelegd en aan studenten die ik begeleid in de module Bildung van de minor Doing Business with China. Daarna heb ik de resultaten vergeleken tussen mij enMeer lezen over “Survey personality 8 april 2019”

Analyse vergelijking 8 Survey SLB juli 2018 met 4 april 2019

In juli 2018 heb ik een evaluatie gedaan over mijn functioneren als studieloopbaanbegeleider. Deze evaluatie heb ik in april 2019 herhaald. Hieronder de analyse van de verschillen tussen de twee evaluaties. 16. Open vraag juli 2018: . If you have any remarks, please write them down here. (5) (N/A: 2)  – Ruben treats us with respectMeer lezen over “Analyse vergelijking 8 Survey SLB juli 2018 met 4 april 2019”

Artikelen over het Zelfportret

DWARS KIJKEN | Een keuze uit de eigen collectie, Moor museum Een stijlloos gezicht Al sinds de jaren ‘8o maakt Philip Akkerman [1957] vrijwel uitsluitend zelfportretten. Hij schilderde er intussen meer dan drieduizend. Akkerman beschouwt het zelfportret als de essentie van zowel de mens als de kunst. De mens kan niet anders dan naar zichzelfMeer lezen over “Artikelen over het Zelfportret”