DE LERAAR ALS (ON)EIGENTIJDSE PROFESSIONA

https://youtu.be/8zPbHDLw8pY Notitie in opdracht van de Nederlandse onderwijsraad Geert Kelchtermans Centrum voor Onderwijsbeleid,‐ vernieuwing en lerarenopleiding–KU Leuven Oktober 2012 Opdracht, probleemstelling en benadering De opdracht voor dit essay notitie werd door de Nederlandse Onderwijsraad geformuleerd vanuit een “behoefte aan een overzicht van en inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van professionaliteit en de aardMeer lezen over “DE LERAAR ALS (ON)EIGENTIJDSE PROFESSIONA”

De leraar moet leren reflecteren op zijn gedrag

By Cok Bakker, socialevraagstukken.nl September 6, 2013 03:48 AM MEER AANDACHT IS NODIG VOOR DE LEVENBESCHOUWELIJKE VORMING Elke professional is een normatieve professional. Iedere leraar dient te kunnen reflecteren op wat bewust en (nog) onbewust als waardevol beschouwd of beleefd wordt, omdat dit doorwerkt in het onderwijs dat deze leraar elke dag realiseert. Dat kán samenvallen metMeer lezen over “De leraar moet leren reflecteren op zijn gedrag”

Liefde voor het probleem, niet de oplossing

Opinie | door Ruben Jacobs 27 juni 2018 | Als we nadenken over grote en complexe maatschappelijke vraagstukken gaat het volgens Ruben Jacobs vaak te snel over de oplossing daarvan, zonder dat men een grondig begrip heeft van wat het probleem nou echt is. Volgens Jacobs geldt hetzelfde voor het hbo, en hij stelt datMeer lezen over “Liefde voor het probleem, niet de oplossing”

Cahier 1, 2 over Bildung, Vereniging Hogescholen, 2012

Inleiding De Vereniging Hogescholen (VH) heeft in het kader van de beleidsontwikkeling Onderwijs besloten om aandacht en verdieping te geven aan het thema Bildung in het hoger beroepsonderwijs. Het is een kennisdelingsthema, zoals dat door de bestuurscommissie Onderwijs van de VH is benoemd vanwege het bij de instellingen opkomende debat over dit thema. Er isMeer lezen over “Cahier 1, 2 over Bildung, Vereniging Hogescholen, 2012”

Tijd voor pedagogiek

Gert Biesta Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming Pedagogiek, als het bewustzijn dat de praktijk van opvoeding en onderwijs begeleidt, is de afgelopen decennia in de Nederlandse academische context in de marge terechtgekomen. Volgens sommigen is de pedagogiek ingehaald door ontwikkelingspsychologie en empirisch onderwijsonderzoek. Anderen concluderen daaruit dat de pedagogiek achterhaald isMeer lezen over “Tijd voor pedagogiek”

“Het bindend studieadvies is te veel eer voor summatief toetsen”

Interview | door Sicco de Knecht 17 april 2018 | “Toetsing is te vaak synoniem aan toetsen.” Associate lector Tamara van Schilt (HAN) pleit ervoor om af te stappen van het eenzijdige summatieve toetsbeleid dat veel opleidingen hanteren. Waar het echt mis gaat? Bij het bindend studieadvies: “Die optelsom van verschillende vakken zegt niets over dezeMeer lezen over ““Het bindend studieadvies is te veel eer voor summatief toetsen””

Hoe zou het zijn om ontwikkeld te zijn!

Groene Amsterdammer, Hoe zou het zijn om ontwikkeld te zijn, Peter Bieri. BILDUNG VOLGENS PROF DR. PETER BIERI Hoe zou het zijn om ontwikkeld te zijn? De moderne mens dient zichzelf te ontwikkelen en te vormen. Hoe die Bildung werkt en wat ze allemaal inhoudt, legt Peter Bieri, ook bekend als Pascal Mercier, uit. door PETERMeer lezen over “Hoe zou het zijn om ontwikkeld te zijn!”