Auteur: Ruben Sinkeldam

De uitdaging ligt niet in de techniek, maar in de mensen

Plaats een reactie
Interessant!

Scienceguide | 3 maart 2020 | “De mensen meekrijgen is verreweg de grootste uitdaging.” Het midden- en kleinbedrijf kan zich dankzij de digitalisering op vele manieren opnieuw uitvinden. Volgens lector Smart Business Maarten van Gils (HAN) is de menselijke factor daarbij alsnog de meest belangrijke. De vierde industriële revolutie  – die van het internet – biedt bedrijven bijna dagelijks de mogelijkheid om nieuwe innovaties toe te passen. Toch is zeker niet elke mkb’er toegerust om een dergelijke […]

Analyse survey What makes a good study coach

Plaats een reactie
Me myself & I

Op basis van de evaluaties persoonlijke en professionele aspecten van een docent heb ik eind april een tweede survey uitgezet bij DBWC en SLB studenten. In deze survey heb ik de vragen van de eerste survey aangepast en gevraagd in hoeverre deze aspecten bijdragen aan hun leervermogenVan de SLB studenten is 47% gestart en heeft 35% de hele survey afgemaakt. Heeft 1 week open gestaan (Totaal 48 invites). DBWC studenten 43% gestart en heeft 37% […]

Survey personality 8 april 2019

Plaats een reactie
Me myself & I

In maart 2019 heb ik een online persoonlijkheidstest afgenomen ontwikkeld door het VIA Institute on Character. Deze vragen heb ik via een online survey aan mijn SLB studenten voorgelegd en aan studenten die ik begeleid in de module Bildung van de minor Doing Business with China. Daarna heb ik de resultaten vergeleken tussen mij en de studenten en tussen de studenten onderling. 23. Open vraag personality: When you have additional remarks, ideas or thoughts about […]

Analyse vergelijking 8 Survey SLB juli 2018 met 4 april 2019

Plaats een reactie
Me myself & I

In juli 2018 heb ik een evaluatie gedaan over mijn functioneren als studieloopbaanbegeleider. Deze evaluatie heb ik in april 2019 herhaald. Hieronder de analyse van de verschillen tussen de twee evaluaties. 16. Open vraag juli 2018: . If you have any remarks, please write them down here. (5) (N/A: 2)  – Ruben treats us with respect and values our opinions. I’m glad to have him as a study counselor.  – I just don’t want this to […]

Artikelen over het Zelfportret

Plaats een reactie
Me myself & I

DWARS KIJKEN | Een keuze uit de eigen collectie, Moor museum Een stijlloos gezicht Al sinds de jaren ‘8o maakt Philip Akkerman [1957] vrijwel uitsluitend zelfportretten. Hij schilderde er intussen meer dan drieduizend. Akkerman beschouwt het zelfportret als de essentie van zowel de mens als de kunst. De mens kan niet anders dan naar zichzelf kijken. De manier waarop hij dat doet, komt tot uiting in de kunst. Ook kunst is dus spiegeling, Akkerman bestrijdt […]

DE LERAAR ALS (ON)EIGENTIJDSE PROFESSIONA

Plaats een reactie
Bildung

https://youtu.be/8zPbHDLw8pY Notitie in opdracht van de Nederlandse onderwijsraad Geert Kelchtermans Centrum voor Onderwijsbeleid,‐ vernieuwing en lerarenopleiding–KU Leuven Oktober 2012 Opdracht, probleemstelling en benadering De opdracht voor dit essay notitie werd door de Nederlandse Onderwijsraad geformuleerd vanuit een “behoefte aan een overzicht van en inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van professionaliteit en de aard van de professionaliteit van leraren in de huidige onderwijspraktijk (de zgn. moderne professionaliteit).” Daarbij ging het vooral om “de ‘binnenkant’ […]

De leraar moet leren reflecteren op zijn gedrag

Plaats een reactie
Bildung

By Cok Bakker, socialevraagstukken.nl September 6, 2013 03:48 AM MEER AANDACHT IS NODIG VOOR DE LEVENBESCHOUWELIJKE VORMING Elke professional is een normatieve professional. Iedere leraar dient te kunnen reflecteren op wat bewust en (nog) onbewust als waardevol beschouwd of beleefd wordt, omdat dit doorwerkt in het onderwijs dat deze leraar elke dag realiseert. Dat kán samenvallen met de verwachtingen en eisen van het systeem, maar dat hoeft niet. En eventueel kan men toch, hoewel in tegenstelling tot […]

Bildung door te doen

Plaats een reactie
Mijn artikelen

“De pedagogische opdracht van het onderwijs is het wekken van verlangen in een ander mens om als subject in de wereld te willen (be)staan, om op een volwassen manier in de wereld te willen staan. Dit kunnen we niet dwingen. Dat is de reden waarom het educatieve gebaar zwak en voorzichtig dient te zijn” (Biesta, 2017). In 2008 ben ik voor Saxion alleen naar China geweest. In China reizen is alsof je als een blinde […]