IBildung

Toen ik voor het eerst het begrip Bildung tegenkwam en er over las realiseerde ik me waarom ik in het onderwijs ben gaan werken. Sinds februari 2000 ben ik werkzaam in het hbo. Mijn persoonlijke motivatie is dat ik wil bijdragen aan de individuele persoonlijke ontwikkeling van de student. Het is van groot belang dat studenten worden voorbereid op de al maar complexe, sneller veranderende interculturele wereld waarin technologie een steeds grotere invloed heeft. Dit kan door studenten de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen in sterke persoonlijkheden met kennis over zichzelf, hun cultuur en hun taal in relatie met het domein van hun toekomstige werkveld. Huidige beroepen bestaan waarschijnlijk in de nabije toekomst niet meer. Een student hiervoor opleiden creëert een schijnzekerheid. Het is van belang studenten te leren dat, wanneer ze in een situatie komen dat ze even niet weten wat te doen, ze zich er bewust van zijn dat ze in staat zijn een oplossing te bedenken.

Bildung is een begrip door Wilhelm von Humboldt geïntroduceerd in zijn essay ‘Theorie der Bildung des Menschen’ (von Humboldt, 1793). Dit essay is geschreven in de tijd van de industriële revolutie met als doel te voorkomen dat mensen afhankelijk zouden worden van de industriëlen die in die tijd steeds meer macht kregen. Er is een overeenkomst te bedenken tussen de snel veranderende wereld ten tijde van de industriële revolutie van von Humboldt met de snel veranderende wereld van nu. Peter Bieri heeft in zijn essay ‘Hoe zou het zijn om ontwikkeld te zijn’ (Bieri, 2008) Bildung vertaald naar de huidige tijd door het te beschrijven in thema’s die zeer geschikt zijn voor een vertaling van Bildung naar het onderwijs:

Wees nieuwsgierig naar de wereld en focus op wat jij zelf belangrijk vindt. Wees kritisch. Wees nieuwsgierig naar het verleden om te begrijpen uit welke cultuur je bent voortgekomen, maar ook om andere invalshoeken te leren kennen. Ontwikkel een balans tussen het behouden van je eigen morele standpunten en het herkennen van die van anderen. Ontwikkel je taalkundig, het geeft je het vermogen om je uit te drukken. Stimuleer je zelfkennis. Herken de mogelijkheden van beïnvloeding van anderen op je leven en leer de grenzen daarvan aan te geven. Ontwikkel betrokkenheid op de samenleving.

Ruben Sinkeldam

Bieri, P. (2008). Hoe zou het zijn om ontwikkeld te zijn. 22.08.2008 Groene Amsterdammer, 18–21
Von Humboldt, W. (1793). Theorie der Bildung des Menschen. Wilhelm von Humboldt: Werke 1, 1785-1795. Retrieved from http://www2.ibw.uni-heidelberg.de/~gerstner/Humboldt_Theorie_der_Bildung.pdf